Urtehagen International

Dette er en kort redegjørelse over aktivitetene til Urtehagen International med hjelpeprosjektet i Burao, Somaliland/Somalia.

For mer informasjon om Urtehagen International klikk her

 

Bakgrunn

Urtehagen International er en avdeling under Urtehagen Stiftelse. Stiftelsen er en ideell, ikke-fortjenestebasert virksomhet som driver sosiale og kulturelle aktiviteter, fortrinnsvis for barn og unge. Blant aktivitetene er seks barnehager og en barnebondegård. Stiftelsen samarbeider også om en videregående privatskole som nå driver voksenopplæring av 80 kvinner med innvandrerbakgrunn.

Stiftelsen har i sine vedtekter at den også kan drive hjelpeprosjekt i andre land. På denne bakgrunn har stiftelsen startet, og driver, et barnehjem for 50 faderløse/fattige barn i byen Burao i Somaliland/Somalia.

Barnehjem i Burao

Burao er en fattig by i nordlige somaliske områder på Afrikas horn. Befolkningen har vært rammet av sultkatastrofer og av lokale og regionale kriger. I byen er det mange faderløse og fattige barn, som knapt kan ha mat og klær, og som ikke har gått på skole. De er i behov av mye hjelp.

Urtehagen Stiftelse med sine barnehager og delaktighet i voksenopplæring har bred kontakt inn i mange somaliske miljøer. Stiftelsen ønsket å bygge kontakt mellom somaliere i utlendighet, i Norge, og miljøer i opprinnelige hjemland. Også etnisk norske personer og gruppe inviteres til å ta del i dette arbeidet med å bistå i solidaritetsarbeid med fattigfolk i et utsatt område, i somaliske områder på Afrikas Horn.

Personer fra Urtehagen Stiftelse reiste til Burao, sammen med Fosiyo, en somalisk kvinne fra voksenopplæringsskolen. Stiftelsen leide et hus i byen og åpnet barnehjem – først for 20 barn. Urtehagen International ble etablert. Arbeidet i byen viste seg svært viktig. Lokale myndigheter ga Urtehagen Stiftelse en tomt, og stiftelsen maktet å bygge et barnehjem på stedet. Det ble straks fylt med 50 barn. Budsjettet tillater ikke å ta inn flere.

Barna får mat, klær, og barn i skolealder er kommet på skole. Barna får omsorg og tilsyn. Det blir glade barn med en ny start i livet.

Barnehjem

Dagsenter for funksjonshemmete barn

Det er mange funksjonshemmete barn på stedet. Fødselshjelpen er dårlig, og barn kan fødes med fødselsskader. Det er også skader og sykdommer. Det er knapt tilbud for funksjonshemmete barn, som må tilbringe dagene hjemme, i skur ellers hva det ellers er som er deres bolig. Lite eller ingen tilbud for dem.

Urtehagen Stiftelse/Urtehagen International har klart å reise en bygning på tomta tilknyttet barnehjemmet. Det planlegges som et dagsenter for funksjonshemmete barn. Mange venter alt på å komme dit. Stiftelsens økonomi er en begrensning.

Nytt senter

Yrkesskole

Barn trenger ivaretakelse og omsorg. De trenger også elementær skolegang. Videre må de gis en utdanning eller yrkeserfaring så de kan bli selvstendige og produserende samfunnsborgere, for egen del, og for å kunne bli med å bygge et bedre samfunn. Det er stort behov for en yrkesskole.

Urtehagen Stiftelse/Urtehagen International vurderer dette. Stiftelsen har nå god erfaring med lokalt hjelpearbeid, med mange kontakter både til offentlige og private institusjoner. Med økonomisk bistand vil det være mulig å reise en yrkesskole for større barn og ungdom som kan bli en viktig faktor i deres liv.

Økonomi

Urtehagen International med hjelpearbeidet i Burao, Afrikas Horn, er helt avhengig av innsamlete midler til arbeidet. Vi har til nå ikke fått noe støtte utenfra, når det gjelder organisasjoner vi kunne håpe på støtte fra, som Norad og andre. Arbeidene hviler og støtter seg på midler som samles inn fra enkeltpersoner som synes arbeidet er viktig.

Innsamlinger

Det organiseres bøsseinnsamlinger på gata. Barnehagene engasjeres. Enkeltpersoner bidrar vesentlig med sine private midler. Det er opprettet giroavtaler der folk kan binde seg til faste bidrag. Nye tiltak for innsamling blir vurdert.

Støtte

Det er vesentlig med hjelp og støtte, på frivillig basis, fr å drive prosjektene videre. Vi inviterer alle til å delta.

Bankgiro: 1503 34 96726