Om avdelingene

Lille Grønland barnehage består av 2 avdelinger som heter Venus og Pluto. Nedenfor finner du kort informasjon om avdelingene.

Avdeling Venus

Beskrivelse: 13 barn i alderen fra 0 til 3 år, fordelt på 5 voksne: 2,6 pedagogiske ledere og 2 assistenter.

Vi har faste vikarer som tas inn ved behov.

Pedagogiske ledere: Suuad Nur, Jana Agire og Else Christensen

Telefon: 917 11 537

E-post: venus@urtehagen.com 


 

Avdeling Pluto

Beskrivelse: 12 barn i alderen fra 0 til 3 år, fordelt på 4 voksne: 2 pedagogiske ledere og 2 assistenter.

Vi har faste vikarer som tas inn ved behov.

Pedagogiske ledere: Alexandra Gabrielsen og Marie Sørby Jensen

Telefon: 917 48 819

E-post: pluto@urtehagen.com