Om avdelingene

Lille Grønland barnehage består av 2 avdelinger som heter Venus og Pluto. Nedenfor finner du kort informasjon om avdelingene.

Avdeling Venus

Beskrivelse: 13 barn i alderen fra 0 til 3 år, fordelt på 5 voksne: 2 pedagogiske ledere, 1 barne- og ungdomsarbeider og 2 assistenter.

Vi har faste vikarer som tas inn ved behov.

Pedagogiske ledere: Jana Agire og Fredrik Grødem Rogne

Telefon: 917 11 537

E-post: venus@urtehagen.com 

Barnehageåret 2023/2024 vil Lille Grønland barnehage ha en egen 100% ressurspedagog på topp av grunnbemanning til disposisjon. 


 

Avdeling Pluto

Beskrivelse: 12 barn i alderen fra 0 til 3 år, fordelt på 4 voksne: 2 pedagogiske ledere og 2 assistenter.

Vi har faste vikarer som tas inn ved behov.

Pedagogiske ledere: Lea Garseg og Abitha Mathusan 

Telefon: 917 48 819

E-post: pluto@urtehagen.com 

Barnehageåret 2023/2024 vil Lille Grønland barnehage ha en egen 100% ressurspedagog på topp av grunnbemanning til dispisisjon.