Vedtekter for Lille Grønland Urtehagen barnehager AS

Vedtatt av styret i Urtehagen barnehager med virkning fra 01.10.2013. Redaksjonelle endringer foretas fortløpende av administrasjonen. Sist revidert 01.01.23