Om barnehagen

Lille Grønland barnehage er en privat barnehage som eies av Urtehagen barnehager. Vår barnehage har to avdelinger, Pluto og Venus, med plass til 25 barn tilsammen, i alderen 0-3 år. Vårt satsingsområde i 2022 er "Inkludering og forebygging av mobbing" og "Den magiske leken".

Barnehagen er en flerkulturell barnehage. Vi er åpne for alle, uavhenig av relgiøs, kulturell eller etnisk bakgrunn. Vi har nøytral formålsparagraf. I Lille Grønland jobber vi med grunnleggende etiske verdier, der rettferdighet, respekt, raushet, toleranse, likestilling, omsorg og omtanke for medmennesket står sentralt.

 

Vår visjon er: Vi tar ditt barn på alvor!

 

Åpningstider: 07.30 - 17.00