Årsplan, progresjonsplan og kalender

Velkommen til nytt barnehageår!

Vår barnehage drives etter lov om barnehager med forskrifter. Årsplanen med progresjonsplan gir informasjon om de overordnede målene i barnehageloven og barnehagens tiltak for å nå disse.

Ansatte i barnehagen skal benytte årsplanen med progresjonsplanen som et arbeidsdokument. Barnehagen utarbeider detaljerte planer som beskriver hvordan barnehagen konkret arbeider med tiltakene som er fastsatt i årsplanen.

Planene skal gi foreldre et godt innblikk i barnehagens arbeid, og vise en klar sammenheng mellom de konkrete aktivitetene i barnehagen og de overordnede målene.

Daglig leder i barnehagen har det faglige ansvaret for utarbeidelse av årsplan med progresjonsplan i samarbeid med ansatte og foreldre.

Årsplan for 2024-2025 kan lastes ned HER

Viktige datoer for 2024 finner dere HER