Karneval med trolltema

Magi av Gjenbruk: Karneval i Lille Grønland Barnehagen har en viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for et mer bærekraftig samfunn (KD, 2017, s. 10). Årets karneval i Lille Grønland barnehage var en strålende markering av kreativitet, bærekraft og fellesskap.

Dette står i tråd med intensjonene om at barnehagen skal spille en sentral rolle i å fremme disse verdiene. Hvert år oppfordrer vi foreldrene til å velge gjenbruk fremfor å kjøpe nye kostymer til karnevalet, et valg som støtter målet om at barnehagen skal bidra til å utjevne sosiale forskjeller (KD, 2017, s.11).  I år tok vi prinsippet om gjenbruk et skritt videre ved å oppfordre foreldrene til å lete gjennom skuffer og skap for å finne materialer som kunne gis nytt liv. Vi samlet inn gamle T-skjorter og forvandlet dem til fantasifulle trollkostymer. Barna malte og skapte sine kostymer mens de voksne lagde haler. Arbeidet med gjenbruk understreker viktigheten av bærekraft og lærer barna verdien av å ta vare på våre ressurser. Det er også en utmerket måte å stimulere barnas kreativitet på, der de får utforske ulike materialer og uttrykke seg gjennom kunst.

            

Med fellesområdet forvandlet til en fortryllende skog, med ballonger som henger ned som fargerike frukter i et trollunivers og trollfigurer som pryder vinduene, var våre små troll klare for karnevalet. Det var en dag fylt med latter, fellesskap, disko, deilig mat, ansiktsmaling, lek og piñata. Det var hjertevarmende å se at alle barna, både de i kostymer og de som ikke ønsket å ha på seg kostymer, storkoste seg. Dette illustrerer hvordan barnehagen arbeider for å inkludere alle barn og anerkjenne deres ulike behov og ønsker. Som et av barna utbrøt: «Karneval er moro!» – og vi kunne ikke vært mer enige. Høydepunktet var da alle fikk prøve å slå piñataen, og alle heiet på hverandre, et eksempel på hvordan vi oppmuntrer til samhold og fellesskap blant barna.

 

Tekst: Jana Agire

Bilder: Abitha Jegathas