Rollelek - Vi leker sykehus

En gruppe fra Pluto og Venus fikk møte et nytt lekemiljø på kjøkkenet. Lille Grønland sykehus!

Bilder og tekst av Lea Garseg: 

 

Vi har den siste tiden observert at barna har blitt mer og mer opptatt av rollelek- leger som kurerer mystiske sykdommer, skumle troll, mammaer og pappaer som tar seg av en gråtende baby osv. Barna viser stor interesse for å gå inn i forskjellige roller, ta i bruk språket og sin fantastiske fantasi i leken. Det har vi ønsket å bruke som utgangspunkt for det videre pedagogiske arbeidet med temaet kroppen. Da passet det ypperlig å leke sykehus! 

En liten gruppe fra Pluto og Venus fikk møte et nytt lekemiljø på kjøkkenet i dag. Lille Grønland sykehus!

Barna tok seg god tid til å utforske det nye lekemiljøet. Det var mange pasienter som trengte tilsyn, og mange leger og lite utstyr. Da fikk barna også øve seg på å dele og vente på tur. Barna ble helt oppslukt av det de holdt på med og det var fin flyt i leken. 

"Fra et språkutviklingssynspunkt er rolleleken den viktigste formen for lek. I rolleleken er barnet en annen, og det snakker og oppfører seg i tråd med sin rollepersonlighet. Tid, sted, gjenstander og omgivelser omformes i fantasien til noe annet enn de er i virkelighet. Ved hjelp av språket skaper barna i rolleleken en oppdiktet verden som de veksler mellom å dikte videre på og selv være inne i." (Høigård, 2016, s. 93)

Vi kommer til å fortsette med sykehus-rollelek i tiden fremover slik at barna får mulighet til å repetere og videreutvikle leken over tid.