/>

Tirsdag 03.05.22

På ukeplanen vår står det vi skal ha frilek hver dag, men hva betyr egentlig dette?

Idag er det en rolig dag i barnehagen da det er mange som feirer Eid. Likevel har vi lyst til å dele et lite hverdagsglimt mellom to barn idag. De satt ute på et bord ved kjøkkensonen og lagde en togbane av plastelina. Fantasien og dialogen satt løst, og man kunne tydelig se de var helt oppslukt av leken. Ja, sånn satt de faktisk i flere minutter!

På ukeplanen vår står det at barna skal ha frilek hver dag, men hva betyr egentlig dette? Hva er frilek? Kort fortalt kan frilek defineres som en lek som "er initiert og motivert av barna selv" - altså noe barna har lyst til å gjøre av egen fri vilje. Under en slik lek vil barna oppleve noe som kalles "flyt" eller "flow". Dette er en tilstand hvor barnet kan bare glemme seg selv og bare være tilstede i selve aktiviteten. Lek, uansett form, er viktig for barnets utvikling, både sosialt, språklig og kognitivt.

Vi snakker mye om at lek og læring går hånd-i-hånd i barnehagen, og dette er et strålende eksempel på akkurat det. Noen ganger trenger den voksne bare å ta et skritt tilbake og se på hva slags fantasiverden som utfolder seg mellom barn som er i en flyt. Under denne leken skjedde det også kompetanseutvikling som igjen omsettes til kunnskaper, ferdigheter, verdier og handlinger. Videre måtte barna innrette seg etter hverandre, samt uttrykke egne ideer og handlinger.

Det er som den norske pedagogen og forskeren Berit Bae sier; det gjelder å se det interessante i det allminnelige. Øyeblikk som dette må tas vare på og støttes opp om.