/>

Torsdag 17.03.22

Barnehagedagen - VENNSKAP - DU OG JEG!

I den siste tiden har vi jobbet med og forberedt oss til den store Barnehagedagen hvor temaet har vært vennskap med slagordet «du og jeg». Det står i rammeplanen vår at alle barn skal oppleve å være en del av fellesskapet hvor vi voksne aktivt skal legge til rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap. I tillegg til dette fikk barnehagen i januar i år nytt regelverk for barnehagemiljøet. Her står det at vi som jobber i barnehagen skal sørge for at alle barna har det trygt og godt, og at alle barna har det bra. Hvordan få dette til?

Vi i Lille Grønland vet at en av våre viktigste oppgaver er det å stå i og tåle alle barnas følelser. Fra dørene åpner kl 07.30 om morgenen til siste barn er hentet er det mange situasjoner som oppstår som innebærer verdifull læring. Det er tårer og krangler, følelser som skal erfares, møtes og dekkes. Ja, det er krevende, men hjertet vårt slår desto stoltere når vi ser og opplever barn som utvikler robustheten og godheten sin.

               

Av aktiviteter har vi blant annet lest en bok som heter «Du og jeg og alle sammen». En bok som oppfordrer barna til å prate om ulike følelser og hva de gjør når de føler de ulike følelsene. Dette kan vi blant annet knytte til et fagområde i vår rammeplan som heter «Kommunikasjon, språk og tekst», hvor vi ønsker å bidra til at barna får uttrykke sine følelser, tanker, meninger og erfaringer (KD 2017:48). Vi har også hatt ulike formingsaktiviteter hvor vi har et fagområde som heter «Kunst, kultur og kreativitet» gjør seg gjeldende som skal bidra til at barn føler tilhørighet og deltakelse gjennom felles opplevelser (KD 2017:50).

      

             

Uavhengig om vi har planlagte aktiviteter, lesestund, utelek/innelek eller er på tur, er vennskap og fellesskap grunnsteinene i alt vi gjør. Det er vi og dere som er med på å påvirke fremtidens mennesker. Små barn som en gang skal bli voksne. Som skal vite når den andre sier «stopp», ja da skal vi stoppe. Som forstår det er ikke bare mitt ønske som er viktig, og som har erfart at alle følelser er lov. Kanskje disse barna også skal bli foreldre en gang som da vil gi den vennligheten de opplevde som små videre til sine barn. Å vite at det å ta vare på hverandre er det viktigste. Det skjer ofte i små øyeblikk, men desto viktigere er det at vi voksne hele tiden har fokus på hvordan vi møter barnas følelser, konflikter og vennskap.