Vennskap

« Hver vennskapsrelasjon er en unik relasjon med sin unike historie» ( Blum i Greve 2011).

Hvorfor vennskap?

I rammeplanen står det at «Barnehagen skal aktivt legge til rette for utvikling av vennskap og sosialt fellesskap» ( KD, 2017: S. 22).  I Lille Grønland barnehage sin årsplan presiserer vi også at « alle barn skal få oppleve seg selv som verdifulle, få venner og bidra i et sosialt fellesskap» (LG Årsplan,2021: s.6). Vi mener vennskap har mye å si for barns trivsel i barnehagen. Siden i fjor høst har vi jobbet aktivt med fellesskap og vennskap. Personalet i Lille Grønland barnehage har alltid tatt i betraktning gruppesammensetningene av barnegruppen, med ønske om å knytte barna tettere sammen. Gjennom fellesaktiviteter og lek har vi stadig hatt fokus på å skape fellesskapsfølelse mellom barna samt dyrket fellesinteresser. Vi har sett gang på gang ansiktene til barna når de treffes igjen i barnehagen og den gleden de gir til hverandre.