Hva er egentlig frilek og hva betyr det for barna?

Store deler av mars, og hittil i april har det vært rødt nivå i barnehagen. Det vil si at barna har vært delt i mindre grupper gjennom hele dagen.

 En positiv effekt av rødt-nivå er at de samme voksne kan følge samme barnegruppe over tid. Vi har observert at det bidrar til mer ro til å leke, og bidratt til å tilrettelegge for nye vennskap. På ukeplanen står det frilek hver dag, og denne perioden har gitt frileken gode forhold. Frilek er lek som er motivert og initiert av barna selv. Den er lystbetont og frivillig. Både Årsplanen til Lille Grønland (2021) og rammeplanen (KD, 2017) vektlegger lekens betydning i barnehagen. Ifølge rammeplanen (KD, 2017) skal leken ha en sentral plass i barnehagehverdagen, og den skal være en arena hvor det skjer utvikling og læring hos barnet. Barna på Pluto er i ulike aldre, og det reflekteres også gjennom leken. De eldste barna er i gang med rollelek, hvor tema ofte er baby eller sykehus. Konstruksjonslek og bilkjøring er det også en del av.

          

          

Så hva kan egentlig barna deres lære gjennom lek? Under leken er barna en del av ett fellesskap, og her knyttes det mange vennskapsbånd. De lærer regler og normer, de viser omsorg og tar imot omsorg, de bearbeider erfaringer og opplevelser, de bruker sansene, de bygger selvtillit, de opplever livsglede og humor, de tar ansvar og øver på tålmodighet. De får trening i samarbeid, hjelper hverandre, blir utfordret, opplever tap og motgang, øver på turtaking og utvikler sin sosiale kompetanse.

          

       

Margareta Öhman (2012, s. 183) hevder at for barn er lek og læring uatskillelige. De leker, øver og lærer samtidig. For barnet er det leken selv og de sosiale relasjonene som er viktigst. Læring skjer som et biprodukt av lek. Så når barna deres sier de har lekt i barnehagen, så håper jeg dere tenker: Så fantastisk! Da har barnet hatt mitt hatt en bra dag. Og selv om barnet ikke tenker over det selv, så har det sannsynligvis lært en god del gjennom leken den dagen.