Vi er i gang med påskeaktiviteter!

I barnehagen har vi startet smått på forberedelser til påsken. Vi har hatt formingsaktiviteter, snakket om og undret oss over påskekyllingen - hvordan den ser ut og hva den går rundt med. Ja nemlig påskeegg!

Som rammeplanen sier; personalet skal legge til rette for og videreutvikle barnas kreative prosesser og uttrykk. Vi skal stimulere barnas nysgjerrighet, utvide deres forståelse og bidra til undring, undersøkelser, utprøvinger og eksperimentering.



Ingen beskrivelse er tilgjengelig.  Ingen beskrivelse er tilgjengelig.

Her er vi veldig opptatt av at barna skal få utforske og finne fram til løsninger selv. Noen ganger det fint å lære seg å følge en oppgave og lage etter instrukser, men oftere ønsker vi at de finner på, og fram til ting selv. Vi har tidligere nevnt at vi er mest opptatt av skaperprosessene, og ikke hvordan sluttproduktet blir. For å inspirere barna til å finne på ting helt selv, inspirere til kreativ tenkning, har vi ikke alle aktiviteter på bord og stoler, men bruker kreativiteten. Vi bruker også gulvet! Her har vi observert at barna blir engasjert, nysgjerrig og i noen tilfeller kan holde konsentrasjonen lenger oppe.

     Ingen beskrivelse er tilgjengelig.   Ingen beskrivelse er tilgjengelig.

     Ingen beskrivelse er tilgjengelig.    Ingen beskrivelse er tilgjengelig.