Barnehagedagen 2021

Årets tema for barnehagedagen er natur og miljl, med slagordet "Små steg for kloden".

I barnehageloven §1 er det understreket at barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier som blant annet respekt for menneskeverdet og naturen (Lovdata, 2005). Dette dreier seg om at barna skal ta vare på seg, hverandre og naturen(KD 2017: 10).  Men hvordan skal barna lære å ta vare på kloden og naturen vår? 

Waterhouse sier «Gjennom lek og utforsking gjør barn ulike oppdagelser som gir kunnskap om mange sider ved natur» ( Waterhouse, 2012: s. 71). På selve barnehagedagen ble barnegruppen tatt imot ute og vi hadde i forkant planlagt ulike aktiviteter som barna skulle få delta i. Hos oss i Lille Grønland er vi opptatt av å bruke de materialene som vi har tilgjengelig og vi er ikke REDDE for å tenke utenfor BOKSEN. Rammeplanen påpeker at «I barnehagen skal barna få estetiske erfaringer med kunst og kultur i ulike former og organisert på måter som gir barna anledning til utforskning, fordypning og progresjon» (KD 2017:50).

      

Ifølge Davis (2015) «må barnehagen ha et innhold som fremmer omsorgsfulle holdninger og empati med naturen og med mennesker som bor andre steder på kloden» ( Davis i Langholm m.fl., 2017: s.77). Vi har hatt fokus på søppel og gjenbruksmaterialer siden høst. Vi har sammen med barna hatt samtaler rundt hvorfor vi ikke skal kaste søppel ut i naturen og hvorfor vi skal ta vare på naturen vår. På mandag var vi ute på lekeområdet vårt da noen av barna fant søppel rundt omkring lekeområdet. De kom løpende til oss voksne og, sa «se noen har kastet søppel ute og ikke i søppelkasse!» «Hvorfor skal vi ikke gjør det?»,spurte en av de voksne, og et av barna svarte «fordi vi skal ta vare på jorda». 

                    

Rammeplanen understreker at personalet skal «sørge for et inkluderende fellesskap og legge til rette for at barn kan bidra i egen og andres læring» (KD 2017:22).Det fine med landart er at her kan barna utforske på eget intiativ ved å bruke naturmaterialer, og bearbeider deres inntrykk og følelser i møte med estetikk gjennom skapende virksomhet ute og inne (KD 2017:51).Landart er også en flott aktivitet for styrking av tilhørighet og sosial kompetanse og dette så vi under aktiviteten. Barna samarbeidet og brukte alle de ulike materialene som de fant. De gikk videre med fantasien sin og tok i bruk maling som i utgangspunkt var for en annen aktivitet. Barna holdte med aktiviteten ganske lenge og vi observerte at de hadde kommet inn i flyt, hvor de da glemte tid og var veldig engasjert i prosessen. For oss var det absolutt viktig å gi barna tid og rom til å utforske, handle og skape.