Å bry seg er også smittsomt

I forbindelse med ettårsdagen for nedstengningen av landet, deltar Lille Grønland sammen med landets barnehager i en felles nasjonal markering.

Under mottoet «Å bry seg er også smittsomt» skal Barnehage-Norge gi seg selv, og alle som i løpet av de siste månedene har lagt ned en ekstra stor innsats, en ekstra anerkjennelse.

Vi ønsker å være med på å spre budskapet «Å bry seg er også smittsomt». Det handler om omsorg og å bry seg om hverandre. #BARNEHAGEHELTER er en hyllest til personalet i barnehagene. Gjennom året med pandemi har personalet i barnehager gitt barna omsorg, trygghet og læring tross smittesituasjonen. Vi har tydelig sett barnehagens viktige funksjon for å holde sentrale samfunnsfunksjoner i gang.                      

Vi ønsker også å benytte denne dagen til å gi dere foreldre en anerkjennelse for alt dere har bidratt med dette siste året! Vi er takknemlig for støtte, tillit og forståelse for våre valg. Dere følger opp våre rutiner i praksis og samarbeider for at våre smittereduserende tiltak får den effekten vi ønsker. Vi forstår at dere også har hatt krevende perioder pga. stengt barnehage, kortere åpningstid og mye å holde seg oppdatert på av informasjon. Felles innsats utgjør en forskjell.

For å markere dagen i barnehagen har vi hengt opp plakater, og kost oss med sjokoladekake pyntet med hjerter.