Karneval 2021

«Se jeg er en krokodille i dag!" "Mammaen min og jeg har laget en apekatt maske til meg!». På årets karneval hadde vi besøk av mange ulike skikkelser - alt fra krokodiller, apekatter, prinsesser, løver og superhelter :)

Vi startet dagen med å skape festfølelse ved å sette på karnevalmusikk og tok fram diskolyset. Det ble dansing og latter - en god start på dagen med andre ord! 

       

                   

Tema for årets karneval var Gjenbruk - dette er for å minske sosiale ulikheter. Ifølge rammeplanen skal "Barnehagen bidra til å utjevne sosiale forskjeller og forebygge både mobbing og krenkelser" (KD,2017: s.11). Dette formidles også i årsplanen vår (s.4).

Barna har hatt formingsaktiviteter i forkant hvor de har lagd masker, katter, og malt. Siden desember har vi observert at noen av våre barn foretrekker å ha formingsaktiviteter på gulvet. Derfor la vi til rette slik at barna kunne selv bestemme om de ville sitte på gulvet eller på benken som vi har inne på avdelingen. Hvorfor gjorde vi det? Barn har rett til å medvirke og denne retten er lovfestet både i FNs barnekonvensjon, barnehageloven og rammeplanen.  Der det blant annet står i §3 i barnehageloven «Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet og skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse»(Lovdata). 

                    

    

Dagen ble avsluttet med festmåltid hvor barna fikk servert pølse og saft. Det var derimot  pinata’en alle gledet seg til! Vi fikk omsider «slått katta ut av sekken» og de lå det jo masse godteri!