Snø, kreativitet og Skinnvotten

Uke 6 2021 - Det snør det snør, tiddelibom. Ifølge rammeplanen «skal barnehagen bidra til at barna blir glade i naturen og oppholde seg i naturen til ulike årstider» (KD, 2017: s.52).

Se, det snør!

Første dag med snø syntes flest barna var helt magisk. «Oj, se det snør ute, se ute» var det noe av det barna sa med glisende smil til de voksne.  Da skjønte voksne at barna var nysgjerrige og ønsket å utforske med snø. Dermed bestemte vi først og fremst for å hente snø i en kasse inne på avdelingen, slik at vi kunne se og kjenne på snøen og ikke minst ha samtale rundt det. Dette var spesielt viktig ettersom barna stilte spørsmål og andre kom med utsagn etter å ha oppdaget at det snødde ute. Et av barna spurte «hvor snø kommer fra?» Og en annen kom med utsagn at «snø er kald».  Hensikten med å ta snøen inne til barna var å la de bruke alle sansene sine i undringsprosessen. Rammeplanen presiserer at «Barna skal få bruke hele kroppen og alle sanser i sine læringsprosesser. Personalet skal støtte og berike barnas undring, nysgjerrighet, læringslyst og ikke minst støtte barnas refleksjoner rundt temaer og fenomener» (KD,2017: s.22).

              

               

Bruke kreativiteten ute i snøen

Legge til rette for lek er et av barnehagens viktigeste oppgaver. «Jeg vil ut å leke i snøen» sier barna på Venus». Vi btok derfor med oss en barnegruppe for å leke med i snøen, det resulterte at de lagde minisnøballer. I rammeplanen står det «gjennom arbeid med fagområde kunst kultur, og kreativitet skal barnehagen bidra til at barna tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede» (KD,2017: s.51). For å støtte barns kreative prosesser hadde vi med flaske med maling og vann ute. Dette syntes Venus barna var spennende å utforske med.  De var absolutt stolte over og fortalte det videre til andre voksne i barnehagen at de hadde laget kunst ute. Det var absolutt en fin måte for dem å utfolde seg kunstnerisk og samtidig ta i å bruke sine kreative tenkning. 

                 

Skinnvotten

Vi har siden i høst jobbet med eventyret Skinnvotten. Vi introduserte og formidlet eventyret på forskjellige måter, som blant annet høytlesning, formidling ved bruk av konkreter og dramatisering. Avdelingens fysiske miljø skal også gjenspeile de forskjellige temaene vi jobber med. Inspirasjon for å jobbe med avdelings fysiske miljø er inspisert av Reggio Emillas pedagogikk, rommet som den tredje pedagog. vi har nå inne på Venus fått Skinnvotten vegg, der vi har utstilling av kunst som barnegruppen har lagd samt skriftligversjon av eventyret. Det vil også være en utstilling klar, bestående av rekvisitter som barna kan bruker i lek når de blir levert på morgen som inspirasjon til lek.  Ifølge rammeplanen «personalet skal motivere barna til å uttrykke seg gjennom musikk, dans, drama og annen skapende virksomhet, og gi dem mulighet til å utvikle varierte uttrykksformer» (KD 2017: 52).