Vinteren 2020-2021

Vinteren 2020 startet vi blant annet opp et språkprosjekt i samarbeid med OsloMet, noe vi vil fortsette med frem til sommeren 2021. Her får dere lese litt mer om dette, samt hva annet vi har gjort - kort oppsummert. :-)

NOVEMBER - JANUAR

 

PROSJEKTER OG AKTIVITETER

Vannkanaler i sandkassa

Vannlek har vært veldig populært blant barna, og det er derfor dette er med i periodeplanen vår. Vannaktiviteter kan man ha både ute og inne. I rammeplanen barnehagerstår det at «barnehagen skal inspirere til og gi rom for ulike typer lek både ute og inne» (KD,2017: s.20).  Etter to uker med vannlek inne bestemte vi å flytte vannleken ute for å gi barna varierte lekemiljø. Barna våres er veldig glad i å leke med vann og vi observerer at de kan holde på med vannleken lenge. Vi fylte vann i bøtter og tok med den ut. Barna visste stor interesse for dette og sammen endte vi opp med å lage vannkanaler i sandkassa.  

      

Farsdagen

"Barnehagen skal synliggjøre et mangfold i familieformer og sørge for alle barn får sin familie speilet i barnehage»( KD 2017: s. 9). Barna lagde gratulasjonskort til farsdagen i barnehagen. Barna valgte selv hvilken farge deres kort skulle ha og lagte personlige kort til sine nære. Før aktiviteten hadde begge avdelingene fellessamling hvor vi snakket om tematikken. En av pedagogene formidlet teamet for barnegruppen og fortalte barna hva denne dagen handlet om og hvorfor det heter farsdagen. Denne dagen markeres ulike måter og det er som gjør det spennende for den enkelte familien.

    

 

Jul

Rammeplanen vår sier at barnehagen skal "gi barna kjennskap til og markere merkedager, høytider og tradisjoner i den kristne kulturarven og andre religioner og livssyn som er representerte i barnehagen" (KD 2017: 55). På bakgrunn av dette har vi hatt ulike juleaktiviteter i desember. Barna har fått pyntet egne julekuler vi skal henge opp på veggen og pynte juletre. Variasjon og bruk av ulike materialer og arbeidsformer er med på å utvikle barnas finmotorikk. Vi har også hatt nissefest hvor vi spiste grøt, sang julesanger og vi har så heldige at nissen kom på et lite besøk. Noen barn var skeptiske og andre var nysgjerrige på hvem denne personen var.

    

 

Snø inne og snø ute

Det har vært hvitt ute og vi har hatt snø. Ifølge rammeplanen «skal barnehagen bidra til at barna blir glade i naturen og oppholde seg i naturen til ulike årstider» (KD, 2017: s.52). Første dag med snø syntes flest barna var helt magisk. «Oj, se det snør ute, se ute» var det noe av det barna sa med glisende smil til de voksne. Da skjønte voksne at barna var nysgjerrige og ønsket å utforske med snø. Dermed bestemte vi først og fremst for å hente snø i en kasse inne på avdelingen, slik at vi felles kunne se og kjenne på snøen og ikke minst ha samtale rundt det. . Et av barna spurte «hvor snø kommer fra?» Og en annen kom med utsagn at «snø er kaldt».  Hensikten med å ta snøen inne til barna var å la de bruke alle sansene sine i undringsprosessen. Rammeplanen presiserer at «barna skal få bruke hele kroppen og alle sanser i sine læringsprosesser. Personalet skal støtte og berike barnas undring, nysgjerrighet, læringslyst og ikke minst støtte barnas refleksjoner rundt temaer og fenomener» (KD,2017: s.22). 

    

Å legge til rette for lek er et av barnehagens viktigeste oppgave. «Jeg vil ut å leke i snøen» sier de barna! I rammeplanen står det «barnehagen skal bidra til at barna tar i bruk fantasi, kreativ tenkning og skaperglede» (KD,2017: s.51). For å støtte barns kreative prosesser, hadde vi med flaske med maling og vann ute. Dette syntes Venus barna var spennende å utforske med. De var absolutt stolte over og fortalte det videre til andre voksne i barnehagen at de hadde laget kunst. Det var absolutt en fin måte for dem å utfolde seg kunstnerisk, samtidig tar i å bruke sine kreative tenkning. 

    

Skinnvotten

Siden i tidlig vinter har vi jobbet med eventyret om Skinnvotten. Basert på observasjoner på avdelingen, så er det fortsatt interesse for eventyret. Det er blant annet på grunnlag av disse observasjonene vi valgte å fortsette med Skinnvotten. Det er i tråd med rammeplanen (Kunnskapsdepartementet, 2017) som vektlegger at barn bør få delta i vurdering av sitt eget leke- og læringsmiljø. Med andre ord, skal barna ha innflytelse på utformingen av den pedagogiske praksisen. Det handler om å bli spurt, bli lyttet til og akseptert som kompetente og intensjonelle. Denne gangen hadde barna en indirekte innflytelse gjennom observasjoner, hvor de voksne på avdelingen fortolket det de så og hørte. Det vil si at vi har tatt hensyn til barns medvirkning i valg av tema for perioden framover. Årsplanen til barnehagen slår fast at det skal arbeides målrettet med å skape ett inkluderende fellesskap. Det samsvarer godt med moralen i Skinnvotten som går på samhold og fellesskap. I votten er det plass til alle – bare kom inn.

Avdelingene har begynte i vinter så smått og introdusere eventyret til barna gjennom samling, høytlesning, sett på prosjektor og hatt samtaler om skinnvotten i store og små grupper. Vi har begynt å lese de første sidene i boken, barna har blitt kjent med alle dyrene og flere av barna har fanget opp hva karakterene i eventyret heter- Pilemus silkehår, Friskefrosk langelår, Hareman hopsadans, Revemor silkesans, Vilsyn trynebrett og Bamsefar. Flere av barna har blitt så glad i eventyret at noen barn avsluter setningene når voksne har høytlesning. Under samlingene har vi flere ganger tatt med en skinnvott - barna har undret om det er mulig at alle dyrene kan få plass inn i den votten. Rammeplanen sier: I barnehagen skal barna få estetiske erfaringer med kunst og kultur i ulike former og organisert på måter som gir barna anledning til utforsking, fordypning og progresjon  (KD, 2017, s. 50).

    

I forbindelse med oppstarten av prosjektet organiserte vi en språkcafé hvor alle barn fikk med seg en språkpose hjem. Oppi den lå det en liten versjon av eventyret på barnets morsmål, samt noen klemetiner og rosiner. Dette er også en fin måte å inkludere foreldrene på og skape sammenheng med det vi gjør i barnehagen og hjemme.

  

Siden oppstart av dette prosjektet har vi jobbet med å formidle eventyret på ulike måter. Vi tar utgangspunkt i observasjoner og barnas tilbakemeldinger hvor vi da tilpasser og endrer for å gjøre det mer spennende. Et eksempel på dette var at vi dramatiserte skinnvotten ved hjelp av å lage lysbilder med kopp, lommelykt og plastfolie. På plastfolien hadde voksen tegnet karakterene fra skinnvotten. Dette var også med på å bygge opp forventinger til aktkviteten - barna viste tydelig nydgjerighet da de fulgte godt med hele tiden.Personalet skal organisere rom, tid og lekemateriale for å inspirere til ulike typer lek" (Kunnskapsdepartementet, 2017, s. 26). Barna undret høyt over hva lysbildet viste, barna kom med forslag på første lysbilde om det kunne være en mann eller et troll. Her løp fantasien hos barna. Under lysbildene ville noen ta på mannen eller trollet. Det andre lysbildet var av kaninen, det skjønte barna veldig fort. 

    

Barna har frem til nå blitt godt kjent med Skinnvotten. De har fått mulighet til å oppleve gjenkjennelse, og muligheten til å delta i et leketema som har vært kjent for de, og som skaper felles referanserammer for barna. Videre har eventyret har blitt formidlet på ulike måter. Både ved hjelp av digitale hjelpemidler og med konkreter i samlingsstund. Bruk av konkreter understøtter barnas læring av ord- og begrepsforråd. Ved hjelp av konkreter og lydeffekter gjorde vi ”Skinnvotten” mer levende og mer forståelig. Bruken av dyrelyder og konkreter så ut til å vekke barnas nysgjerrighet.

Eksempel på en magisk samslingsstund: Vi startet med en liten reise inn i eventyrskogen til den magiske verden. Det handler om å lage en stund som barna har lyst til å være i og som de gleder seg til. En stund som er magisk, hvor barna stopper opp, all oppmerksomhet er samlet og som gjør inntrykk. Barna liker også litt teatralske virkemidler. Vi har skrudd lik av lyset og satt på stemningsfull musikk. Barna kom inn og satte seg. Der midt i skogen fant vi en vott og en mann som var ute og gikk med hunden sin. Slik ble barnegruppen introdusert for eventyret om skinnvotten i en samling.

 

 

 

En liten oppsummering fra vår vinter der altså :-) Vi gleder oss til fortsettelsen!