Høsten 2020

Høsten hos oss har vært preget av ulike aktiviteter og prosjekter. Vi har hatt fokus på vann og årstider. Her kommer en bitteliten oppsummering for å gi dere et lite innblikk av hva vi har drevet med.

SEPTEMBER  - OKTOBER

Vi har hatt stor fokus på tilvenning, og nå ser vi at barna har barna blitt bedre kjent og trives godt sammen. Vi voksne har også sett at de er trygge på hverandre og dermed mer omsorgsfulle ovenfor hverandre. Dette har vært synlig spesielt i deres lek hvor de blant annet inkluderer hverandre i leken.

      

TURER

Selvom om Covid-19 har lagt noen restriksjoner på turene våres, har vi likevel prøvd vårt best å gå på turer. Her kommer noen eksempler:

Vi har blant annet vært på tur langs Akerselva. Ifølge rammeplanen «skal barnehagen bidra til at barna blir glade i naturen og får erfaringer med naturen som fremmer evnen til å orientere seg og oppholde seg i naturen til ulike årstider» (KD,2017: s.52). Det er alltid mye spennende å observere på tur, både for store og små. Vi voksne observerer og støtter barna slik at turene blir preget av latter, sang og utforskning. Langs Akerselva var det mange ender denne dagen, Dette ble et interessant samtaleemne. Tillegg ville barna plukke flere blader med ulike farger. «Se jeg fant et rødt blad» sa et av barna og visste det til de andre barna som var med på tur.  

Vi har også vært på tur til Botanisk hage. På akkurat denne turen oppdaget barna vanndammer, pinner, hunder, blader i ulike størrelser og farger. De fant en benk som var formet som en ugle – dette ble det historier ut av. På de første turene valgte vi å gå med de eldste barna, det vil si barna som er født i 2018. Grunnen til dette er å fokusere på gå trening, slik at de er forberedt til de skal på storavdeling der de ikke bruker vogn på turer. "Barnehagen skal legge til rette for at barna kan få et mangfold av naturopplevelser og få oppleve natur som arena for lek og læring" (KD,2017: s 52)

    

Vi har også vært på tur til det Deichmanske bibliotek. I rammeplanen står det at «I barnehagen skal barna få mulighet til å erfare ulike formidlingsmåter av tekster og fortellinger, som kilde til estetiske opplevelser, kunnskap, refleksjon og møter med språk og kultur» (KD, 2017: s.47). I perioden framover kommer vi til å jobbe med eventyret Skinnvotten. Eventyret er Ukrainsk folkeeventyr som har blitt oversatt til norsk. På turdagen dro til Deichmanske biblioteket på Grünerløkka for å låne boken sammen med en barnegruppe. Skinnvotten er spennende eventyr å jobbe med og vi gleder oss å introdusere eventyret for barna. Dette eventyret vil vi jobbe med i tillegg til satsingsområdene i årsplanen og temaene som vi har på periodeplanen.

   

 

PROSJEKTER OG AKTIVITETER

Årstider

Vi har i periodeplanen valgt tema årstider og vann. Gjennom dette har vi blitt inspirert  avdelingene med å pynte med kongler og blader hengende i taket. I barnehagen snakker vi om fargene på trærene som endrer seg fra sommer til høst. Gjennom forskjellige høstaktivteter har barna blitt kjent med flere naturobjekter, de har blitt kjent med forskjelige blader, kongler, kastanjer og snegler. I barnehagen så er det viktig at personale er tilstede og at barna opplever læring gjennom omsorg og lek. Omsorg i barnehagen skaper trygghet for læring. Barna viser med stor engasjement når voksne snakker om hva vi har laget, eller hva vi tenker og lage ukene fremover, "Barnehagen må gi rom for, støtte og berike barns bearbeiding av møter med kunst og kultur" (KD, 2017 s51) Vi ønsker at barna skal oppleve mestring og stolthet over hva de har laget. Etter hvert som tiden går ser vi og det bygges vennskap gjennom lek og felles prosjekter. Gjennom våre ulike aktiviteter får barna medvirke gjennom ulike teknikker som skal stimulere til kreativtet og nysgjerrighet gjennom estetisk kunst

     

Vann

I Lille Grønland barnehage har voksne observert at barna elsker å leke med vann. Hver gang de får muligheten til å vaske hendene, begynner de å leke med vannet. Derfor har vi tatt vann som et av de temaene vi jobber i barnehagen. Vi har blant annet blandet konditorfarge, maling og såpe i vann. Under denne aktiviteten var både barna og voksne fasinert over fargene i vannet. Når vi helte rødt konditorfarge i vannet ble det rødt vann, men når vi helte gulkonditor farge i det røde vannet, så ble vannet oransje.  Dette syntes barna var utrolig interessant, og ikke minst gøy å leke med.  For å gjøre spennende og mer interessant ga vi to-åringene en leke hver,  fordi vi skulle sammen se på hva som flyter og synker. Ifølge rammeplanen skal "barnehagen bidra til at barna opplever matematikkglede. Personalet skal blant annet bruke leker og utstyr for å inspirere barna til matematisk tekning" (KD, 2017:s.54). Barna var veldig engasjert i denne aktiviteten og oppdaget at noen av lekene de hadde med sank og andre fløyt. Samtalen under denne aktiviteten dreide seg om hvorfor kua er under vannet, hvorfor synker den og fisken flyter?   

    

FN-dagen

Det er understreket i rammeplanen at barnehagen skal markere merkedager. Det står at «personalet skal gi barna kjennskap til og markere merkedager, høytider og tradisjoner i den kristne kulturarven og andre religion og livssyn som er representert i barnehagen» (KD,2017: s.55).  Det å markere dreier seg ikke om å feire, men om å synliggjøre. Å markere FNs-dag, er spesielt viktig fordi det dreier seg om barnas rettigheter som individer. FN-dagen markeres av barnehager og skoler over hele landet og vi på Lille Grønland Barnehage har valgt å markere dagen sammen med barna. Vi startet uken med å lage Kunst til FN veggen vår og barnegruppen har deltatt flere formingsaktiviteter iløpet av uken. Vi la hovedfokuset på begrepene mangfold, frihet, likhet og fellesskap.

   

 

 

 

Dette var altså en kort oppsummering av høsten vår. Les gjerne vår artikkel om hva vi har gjort i vinter.